We bevrijden u van al uw beslommeringen betreffende het beheer van uw bezittingen.

Maandelijks de garantie dat de huur wordt betaald (jaarlijkse indexering)

Nooit meer huurleegstand

Wij selecteren de huurders

Wij beheren uw goed als een goede huisvader

Wij staan in voor het onderhoud van uw goed

Wij helpen u met alle aspecten in verband met belastingvoordelen (vermindering van de voorheffing met 1/3)

Uw in aanmerking komende renovatiepremies

Op het einde van de verhuurovereenkomst maken we het goed opnieuw geschikt om het te verhuren, rekening houdend met de normale slijtage

Kortom, we maken alles gemakkelijker 
en toegankelijker !

Zijn er opfriswerken of lichte renovatiewerken noodzakelijk om huurders te ontvangen, dan zoeken we naar geschikte oplossingen; zijn er ingrijpender werken noodzakelijk, dan staan we u bij met advies. Tot slot en telkens wanneer dat mogelijk is, vragen we de beschikbare subsidies aan om de uitvoering van de werken te helpen betalen.

Heeft u een woning te huur?

Schrijf ons of bel ons op
02 534 32 95, wij zullen al uw vragen beantwoorden.