De instrumenten die de SVK’s hebben ontwikkeld, hebben tot doel u te helpen woningen te vinden die onder andere omstandigheden niet toegankelijk zouden zijn voor u. Door de eigenaars te helpen, helpen we ook u daar de gevraagde huurprijzen worden gecontroleerd en gesubsidieerd met behulp van gewestelijke fondsen.

Verordeningen inzake woningtoewijzing

Naargelang hun beschikbaarheid worden de woningen toegewezen volgens objectieve regels en criteria die verband houden met de datum van inschrijving op de kandidatenlijsten, de gezinssamenstelling en eenieders inkomsten.

Inschrijvingen op afspraak

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l’imprimerie depuis les années 1500, quand un imprimeur anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n’a pas fait que survivre cinq siècles, mais s’est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n’en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Heeft u een vraag?

Schrijf ons of bel ons op
02 534 32 95, wij zullen al uw vragen beantwoorden.